Een soort van grafiti op de muur van een toilet

×

Fout

Could not load feed: feed://hoemannendenken.nl/feed/
Could not load feed: feed://mypetjawa.mu.nu/index.rdf

Lucas Was Hier.nl is een blog van de Vanhetgoor Stichting uit Harderwijk. Het doel is om een platform te bieden voor onafhankelijke bloggers. Het ligt in de bedoeling dat hier op deze site artikelen worden geplaats van bloggers bij elkaar. De achterliggende gedachte is dat op een site alle artikelen samen komen en niet meer verdeeld zijn over verschillende pagina's. De Vanhetgoor Stichting geeft ruimte aan bloggers via Lucas Was Hier.nl maar hoeft niet de mening te ondershrijven. Lucas Was Hier.nl is eigendom van de Vanhetgoor Stichting en dat is een onafhankelijke particuliere stichting. De financiering  is niet afhankelijk van overheidsgeld of subsidies. Alle schrijvers van arikelen zijn ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de feiten en de inhoud van het artikel. Alle artikelen worden geplaatst op basis van Creative Commons en mogen geciteerd worden op andere sites, echter voor commerciële herpublicatie moet eerst vooraf toestemming worden gevraagd en tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot de vergoeding.   

Contact:

Om contact op te nemen met de redactie van Lucas Was Hier.nl dient U te klikken op 'contact' bij de home-page Om in contact te komen met de schrijvers van de artikelen dient U te klikken op 'contact' op die pagina waar het artikel staat. 

 

Een typo gevonden? Selecteer het a.u.b. en toets Ctrl + Enter